Rozpoczęcie roku 2015/2016

Występ artystyczny uczniów

W naszej szkole w dniu 5 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/ 2016. Dzieci, nauczycieli i rodziców powitała wicedyrektor Paulina Bendkowska.

Nasi uczniowie zaprezentowali krótki występ artystyczny.

Kolejnym punktem było przedstawienie grona pedagogicznego oraz spotkanie organizacyjne dla rodziców.

Dzieci w tym czasie udały się na zajęcia dydaktyczne ze swoimi wychowawcami.

Pierwsze zajęcia

Stwarzamy warunki do rozwijania zainteresowań i talentów. Uczniowie mogą uczestniczyć w  zajęciach pozalekcyjnych –Planujemy wycieczki krajoznawcze.

Tworzymy klimat szkoły przyjaznej, ukierunkowanej na indywidualny rozwój każdego ucznia. Naszym celem jest edukacja pozostawiająca trwały ślad i widoczne rezultaty w dalszej przyszłości młodego człowieka…

Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane.

 – Burrhus F. Skinner