PROJEKT TECZKA ROCZNIKOWA 2015

Projekt realizowany dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

„Teczka rocznicowa 2015” jest przeznaczona dla ośrodków oświaty polskiej za granicą (szkół, szkolnych punktów konsultacyjnych, szkółek sobotnich, bibliotek i stowarzyszeń).

„Teczka rocznicowa 2015” to zestaw wartościowych materiałów edukacyjnych pomocnych w prowadzeniu zajęć z języka polskiego, historii i geografii. Będzie zawierała poradniki metodyczne, scenariusze lekcji i uroczystości szkolnych; mapy, książki, opracowania popularnonaukowe w formie broszurowej oraz nagrania multimedialne (muzyka, filmy).

Ważną rolę przywiązujemy do materiałów ikonograficznych, które obok treści edukacyjnych, mają również walor estetyczny i mogą być wykorzystane jako dekoracja szkoły. Są to plakaty, reprodukcje i fotogramy będące promocją sztuki, zabytków czy przyrody Polski.

Tematem przewodnim „Teczki” są rocznice przywołujące ważne wydarzenia z historii Polski. W 2015 roku są to m.in.: 200. rocznica powstania Teatru Narodowego, 80. Rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego i 70 rocznica zakończenia II wojny światowej. 2015 jest rokiem Jana Pawła II, ale także okazją do przypomnienia innych ważnych postaci zasłużonych dla naszego Kraju osób.

Współpracę przy przygotowaniu i wyposażeniu „Teczki rocznicowej 2015” zadeklarowało Muzeum Historii Polski oraz Biuro Edukacji Publicznej IPN.

„Teczka” funkcjonuje dzięki wsparciu wielu instytucji i wydawców, którzy przekazują nam cenne „rocznicowe” materiały edukacyjne.

Nasza szkoła otrzymała z Fundacji :

  • Kocham Polskę Multimedialne prezentacje, zabwy i gry dla najmłodszych
  • Podręczniki Symbole Polskiej Kultury, Wielcy Polacy  PapieżJan Paweł II
  • Biuletyny Instytutu Pamięci Narodowej wraz z płytą DVD
  • Planszowa gra historyczna pt  „W obronie Lwowa”