Konkurs plastyczny „Wspomnienia z wakacji”

Wspomnienia z wakacji

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

1. Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss. (Foreningen Barna Polen)

2. Warunki uczestnictwa w konkursie
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół polonijnych oraz szkól zaprzyjaźnionych z Polski

3. Przebieg konkursu
a. Tematem konkursu są „Wspomnienia z wakacji”
b. Technika kolażu dla klas  0 – III,  dla przedszkolaków praca wykonana farbami.
c. Format A4
d. Prace należy składać do dnia 30 września 2015 roku na adres Borkenveien 5e, 1339 Vøyenenga
• praca powinna zawierać imię i nazwisko
• wiek
• nazwę szkoły.

4. Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 października 2015 roku. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Foreningen Barna Polen
Wszystkim uczestnikom życzymy owocnej pracy i wielu ciekawych pomysłów.