PROJEKT MAM TALENT – OPOWIEM WAM NIEZWYKŁĄ HISTORIĘ

Projekt realizowany dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Konkurs jest częścią projektu „Teczka rocznicowa 2015” Temat wybrany przez naszych uczniów postać Karola Wojtyły. 

Na początku września poinformowałam uczniów naszej szkoły o konkursie zorganizowanym przez Fundację Oświata Polska za granicą. Mam talent- opowiem wam niezwykłą historię. Uczniowie zostali wytypowani do konkursu przez nauczyciela od historii i dyrektora szkoły. Temat dotyczący Karola Wojtyły uczniowie wybrali sami. Na zajęciach 26 września uczniowie mieli lekcję, która przybliżyła im sylwetkę Jana Pawła II. Osoba odpowiedzialna za konkurs podzieliła materiały na następujące części oraz przydzieliła uczniów, którzy mają przygotować materiał do konkursu.

1. Monika Mazur –             „Kim był Jan Paweł II i za co kochał cały świat”
2. Wiktoria Teuchert –      „Rodzina i dzieciństwo Karola Wojtyły”
3. Wiktoria Sienkiewicz – „Kapłan, duszpasterz, naukowiec”
4. Ines Topolewska –       „Biskup, metropolita krakowski”
5. Krystian Łukaszewski – „Najważniejsze podróże”
6. Victoria Ukaegbu –     „Wybór na Papieża”
7. Milena Rosolek –      „Ostatnie rekolekcje, odchodzenie i śmierć”

Uczniowie przygotowali materiały na wskazane tematy, przynieśli je do szkoły i wspólnie na lekcji języka polskiego stworzyli prezentację wraz z muzyką. W dniu 10.10.2015 przedstawili swoją pracę na zajęciach języka polskiego pozostałym uczniom. Wystąpienie zostało nagrane i zapisane na płytę oraz wysłane do Fundacji