NAUCZYCIEL – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ?

POLSKA SOBOTNIA SZKOŁA W MOSS (FORENINGEN BARNA POLEN)
POSZUKUJE OD NOWEGO ROKU SZKOLNEGO NAUCZYCIELA NAUCZANIA POCZĄTKOWO.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W SOBOTY DWA RAZY W MIESIĄCU (10 GODZIN DYDAKTYCZNYCH W MIESIĄCU)
DYREKCJA SZKOŁY OFERUJE MIŁĄ, PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ, SZEROKI WACHLARZ SZKOLEŃ DYDAKTYCZNYCH W CELU PODNOSZENIA KWALIFIKACJI, MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU.

PROSIMY O KONTAKT OSOBY CHĘTNE, KTÓRE TRAKTUJĄ ZAWÓD NAUCZYCIELA JAKO POWOŁANIE I CHCĄ KSZTAŁCIĆ POLSKIE DZIECI ZA GRANICĄ.

APLIKACJĘ MOŻNA WYSŁAĆ NA ADRES:

stowarzyszeniedziecipolsce@gmail.com lub kontakt tel. 48679643