NAUCZYCIEL NA ZASTĘPSTWA

POLSKA SOBOTNIA SZKOŁA W MOSS (FORENINGEN BARNA POLEN)
POSZUKUJE NAUCZYCIELA NA ZASTĘPSTWA

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W SOBOTY DWA RAZY W MIESIĄCU (10 GODZIN DYDAKTYCZNYCH W MIESIĄCU)
DYREKCJA SZKOŁY OFERUJE MIŁĄ, PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ, SZEROKI WACHLARZ SZKOLEŃ DYDAKTYCZNYCH W CELU PODNOSZENIA KWALIFIKACJI, MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU.

PROSIMY O KONTAKT OSOBY CHĘTNE
APLIKACJĘ MOŻNA WYSŁAĆ NA ADRES:
stowarzyszeniedziecipolsce@gmail.com, lub kontakt tel 48679643

Izabela Bielińska dyrektor szkoły