TAJEMNICE PRZYRODY

KONSPEKT DLA KLASY IV

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 3 – 14 października

Nazwa bloku programowego : Tajemnice przyrody
Temat Co pokazujemy na planach ?

Cele główne: uczeń

 • wie co to jest plan i jakie informacje zawiera
 • wie co to jest mapa

Cele szczegółowe: uczeń

 • wie jak narysować plan biurka
 • zna pojęcie skali mianowanej, liczbowej i podziałki liniowej
 • potrafi czytać plany i mapy
 • zna elementy mapy
 • wie co oznacza legenda
 • potrafi korzystać z planu miasta i mapy turystycznej

Metody pracy :

 • słowne – pogadanka, wykład, informacja
 • problemowe- udzielanie odpowiedzi, zadawanie pytań
 • oglądowe – ilustracje, karty pracy, ćwiczenia
 • twórczego myślenia

Środki dydaktyczne

 • podręcznik i ćwiczenia do klasy IV ;Tajemnice przyrody, karty pracy, ćwiczenia, fragment planu miasta, ilustracja mapy

Przebieg I jednostka lekcyjna.

Temat :  Co pokazujemy na planach i mapie

 1. Czym jest plan ?
 • elementy planu
 • rodzaje skali

2. Co to jest mapa ?

 • elementy planu i mapy turystycznej
 • umiejętność korzystania z planu i mapy