TAJEMNICE PRZYRODY

KONSPEKT DLA KLASY V

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 3 – 14 października

Nazwa bloku programowego : Tajemnice przyrody
TematPodział administracyjny Polski

Cele główne: uczeń

 • wie czym jest województwo
 • zna pojęcie podział administracyjny

Cele szczegółowe: uczeń

 • zna nazwy województw
 • wie czym jest powiat i gmina
 • potrafi wyjaśnić pojęcie samorządność
 • zna władze powiatu, województwa i gminy
 • wie co oznacza legenda
 • potrafi korzystać z planu miasta i mapy turystycznej

Metody pracy :

 • słowne – pogadanka, wykład, informacja
 • problemowe- udzielanie odpowiedzi, zadawanie pytań
 • oglądowe – ilustracje, karty pracy, ćwiczenia
 • twórczego myślenia

Środki dydaktyczne

 • podręcznik i ćwiczenia do klasy IV ;Tajemnice przyrody, karty pracy, ćwiczenia, mapa Polski z podziałem na województwa

Przebieg I jednostka lekcyjna.

Temat :   Podział Polski na województwa

 1. Czym jest podział administracyjny ?
 2. Wyjaśnienie pojęć gmina i powiat
 3. Dlaczego podział administracyjny jest potrzebny ?
 4. Władze województwa, powiatu i gminy