Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  1 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Geografia

Temat: Azja- kraina wulkanów i trzęsień ziemi.

Cele główne:

 • Charakterystyka Azji pod względem jej budowy.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje położenie Azji;
 • Charakteryzuje kontynent pod względem jego budowy;
 • Wyjaśnia proces powstawania wulkanów oraz rowów oceanicznych;
 • Charakteryzuje proces powstawania trzęsień ziemi oraz jego skutki.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VIII „Planeta Nowa”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Azja- kraina wulkanów i trzęsień ziemi.

 1. Omówienie kontynentu- Azja pod względem budowy fizycznej;
 2. Charakterystyka rowów oceanicznych oraz procesu ich powstawania;
 3. Wyjaśnienie budowy wulkanów oraz ich powstawania;
 4. Omówienie trzęsień ziemi, ich powstawania oraz skutków jakie przynosi to zjawisko.

 

 

Leave a Reply