Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  7 – 15 grudnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Mieszaniny substancji

Cele główne:

 • Poznanie pojęć- „substancja” i „mieszanina” oraz rodzai mieszanin;
 • Rozwijanie zainteresowania podstawami chemii i fizyki poprzez eksperymenty.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wyjaśnia pojęcia: „substancja” i „mieszanina” oraz potrafi opisać różnice między mieszaninami jednorodnymi i niejednorodnymi ;
 • Potrafi scharakteryzować roztwór wodny;
 • Umie określić wpływ czynników mających wpływ na szybkość rozpuszczania się substancji w podstawowych rozpuszczalnikach;
 • Wyjaśnia rodzaje mieszanin na podstawie eksperymentalnych roztworów.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy VI „Tajemnice przyrody”, elementy do tworzenia projektów eksperymentalnych

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Substancje i mieszaniny

 1. Omówienie podstawowych pojęć z zakresu fizyki i chemii dotyczących substancji i mieszanin;
 2. Przeprowadzenie eksperymentu tworzenia mieszanin przy użyciu wody, jako podstawowego rozpuszczalnika;
 3. Omówienie mieszanin jednorodnych i niejednorodnych oraz czynników mających wpływ na prędkość tworzenia mieszanin;
 4. Obserwacja eksperymentalnych projektów oraz wyjaśnianie procesów w nich zachodzących.

Leave a Reply