Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: inż. Bogdan Małysz

Lekcja  4 –  12 Stycznia

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat:  Figury geometryczne

Cele główne:

 • Poznanie prostej, półprostej i odcinka

Cele szczegółowe – umiejętność  

 • Rozróżnienia kątów
 • Wskazania różnicy w rodzajach trójkątów
 • Rozpoznanie trapezów i równoległoboków

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnienie;
 • Pogadanka
 • Twórczego myślenia

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do matematyki do klasy V “Matematyka z kluczem” , ilustracje figur

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Płaszczyzna i figury na niej leżące

 • Przywitanie z uczniami, wprowadzenie do tematu zajęć.
 • Prosta, półprosta, odcinek
 • Rodzaje i mierzenie kątów
 • Rodzaje i własności trójkątów
 • Równoległoboki
 • Trapezy

 

 

Leave a Reply