Konspekt

KONSPEKT DLA PRZEDSZKOLA

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  08- 26 Styczeń

Nazwa bloku programowego: Angielski

Temat: Food.

Cele główne:

 • Zapoznanie się z nowym słownictwem;
 • Poznawanie nowych piosenek w języku angielskim;
 • Rozumienie tekstu śpiewanego.

Cele szczegółowe:

 • Dzieci poznają nazwy potraw w języku angielskim;
 • Dzieci śpiewają piosenki w języku angielskim;
 • Dzieci rozumieją czego dotyczy śpiewana piosenka;

 

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe;

 

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, obrazki.

 Przebieg zajęć:

Temat: Food.

 1. Powitanie piosenką;
 2. Poznanie nowych słów;
 3. Zastosowanie słownictwa w piosenkach;
 4. Ćwiczenia ułatwiające zapamiętywanie słownictwa;
 5. Zakończenie zajęć.

Leave a Reply