Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  7 – 26 Stycznia

Nazwa bloku programowego: Angielski

Temat: Wild animals

Cele główne:

 • Słuchanie oraz powtarzanie słownictwa w języku angielskim;
 • Poznawanie nowego słownictwa dotyczącego dzikich zwierząt;
 • Zapamiętywanie nowych zwrotów.

 

Cele szczegółowe:

 • Dziecko poznaje nowe słowa i zwroty;
 • Uczeń odczytuje zdania związane z tematem;
 • Uczeń bierze udział w ćwiczeniach ułatwiających zapamiętywanie podanych zwrotów.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe.

Środki dydaktyczne:

Płyta CD; ćwiczenia przygotowane przez nauczyciela.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Wild animals.

 1. Powitanie dzieci piosenką,
 2. Zabawy muzyczne oraz śpiewanie piosenek,
 3. Poznanie nazw dzikich zwierząt,
 4. Uczniowie dopasowują zdania do poszczególnych zwierząt,
 5. Pożegnanie piosenką Bye bye goodbye.

 

 

 

Leave a Reply