Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 10 – 26 stycznia 

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Wprowadzenie litery U i u, Zabawa literami, czyli tworzenie prostych wyrazów oraz próby ich czytania, Rytm- tworzymy rytmiczne bransoletki

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z zapisem graficznym liter „U” oraz „u”;
 • Zapoznanie z zasadami tworzenia wyrazów oraz próby tworzenia wyrazów;
 • Próby czytania prostych wyrazów;
 • Utrwalenie pojęcia rytmu oraz jego tworzenie.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Zapisać wprowadzone litery;
 • Odnaleźć omawiane litery pośród innych;
 • Utworzyć sylaby oraz proste wyrazy przy użyciu omawianych liter;
 • Przeczytać proste wyrazy;
 • Rozpoznać rytm;
 • Wyjaśnić czym jest rytm;
 • Stworzyć własny rytm.

Metody:

 • Słowne- pogadanka, praca z podręcznikiem;
 • Oglądowa- praca z podręcznikiem i ćwiczeniami;
 • Problemowa- zgadywanka, praca z  ilustracjami, burza mózgów, praca z zeszytem, zadania do wykonania.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, tablica szkolna, konkrety charakterystyczne dla omawianych zagadnień, zeszyt, koraliki, gumka do nawlekania

Przebieg: I jednostka lekcyjna:

Temat: Wprowadzenie litery „U” oraz „u”

 1. Scharakteryzowanie litery „U” oraz „u”;
 2. Próby zapisu graficznego poznanych liter;
 3. Utrwalenie zapisu graficznego liter wprowadzonych na lekcji oraz zwrócenie uwagi na staranność zapisu.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Tworzenie sylab z dotychczas poznanych liter

 1. Przypomnienie czym jest sylaba;
 2. Przypomnienie sylab poznanych wcześniej;
 3. Dzielenie wyrazów na sylaby;
 4. Wspólne tworzenie sylab oraz prostych wyrazów;
 5. Próby czytania prostych wyrazów.

 III jednostka lekcyjna:

Temat: Rytm- tworzymy rytmiczne bransoletki, cz.1

 1. Przypomnienie czym jest rytm;
 2. Wspólne poszukiwanie rytmu;
 3. Tworzenie prostych rytmów.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Rytm- tworzymy rytmiczne bransoletki, cz.2

 1. Zadanie do wykonania- Mój rytm;
 2. Tworzenie własnego rytmu przy użyciu koralików.

 

 

 

 

 

Leave a Reply