Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: mgr Paulina Kociołek

Lekcja  10 – 26 stycznia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Wprowadzenie liter „F”, „f” oraz „J”, „j”, Dzień Babci i Dziadka, Bal karnawałowy, Znaki wokół nas, Kulturalny człowiek, pomoc, empatia oraz ważne słowa

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z wyglądem pisanej litery „F”, „f” oraz „J”, „j”;
 • Utrwalenie informacji o Dniu Babci i Dziadka;
 • Zapoznanie z symbolami znaków informacyjnych;
 • Zapoznanie dzieci z pojęciem empatii;
 • Utrwalenie zasad pomagania oraz ważnych i kulturalnych zwrotów;
 • Stymulowanie aktywności dzieci poprzez zabawy i zadania.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Poznaje obraz graficzny liter „F”, „f” oraz „J”, „j”;
 • Potrafi wskazać podane litery w tekście;
 • Zna daty Dnia Babci i Dziadka;
 • Potrafi opisać, jak należy prawidłowo zachowywać się wobec osób starszych;
 • Potrafi nazwać znaki informacyjne i wytłumaczyć, co oznaczają;
 • Zna i rozumie znaczenie pojęcia „empatia”;
 • Rozumie pojęcie „kulturalny człowiek”;
 • Potrafi wymienić zasady pomagania innym;
 • Potrafi wymienić ważne i kulturalne zwroty oraz zna ich zastosowanie;
 • Słucha tekstu ze zrozumieniem;
 • Dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo – ruchową.

Metody pracy:

 • Opowiadanie, pogadanka, wyjaśnienie;
 • Burza mózgów;
 • Praca plastyczna.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy I „Elementarz odkrywców” cz. 2, Ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców” cz. 2, Kartki A4, kredki, mazaki.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Dzień Babci i Dziadka oraz bal karnawałowy

 1. Czytanie oraz omówienie tekstu pt. „Odnalezione zdjęcie” – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str. 62;
 2. Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń ze str. 49-50 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” cz.2;
 3. Pogadanka na temat prawidłowego zachowania wobec babci i dziadka oraz osób starszych;
 4. Czytanie oraz omówienie tekstu pt. „Bal” – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str. 64.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Litera „F” jak Fryderyk,  Pomoc oraz empatia

 1. Omawianie ilustracji z użyciem litery „F” oraz czytanie tekstu pt. „ Pan Fryderyk” – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str. 66-67;
 2. Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń ze str. 51-53 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” cz.2;
 3. Słuchanie ze zrozumieniem oraz omówienie tekstu „Czy to była pomoc?” Z. Staneckiej – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str. 69;
 4. Pogadanka na temat empatii oraz pomocy bliźniemu.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Ważne słowa oraz ich zastosowanie, Kulturalny człowiek, Laurka na przeprosiny lub w podziękowaniu

 1. Słuchanie ze zrozumieniem oraz omówienie tekstu pt. ”Moi mili” – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str. 72;
 2. Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń ze str. 53 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” cz.2;
 3. Pogadanka na temat „kulturalnego człowieka”;
 4. Praca plastyczna „Laurka na przeprosiny” lub „Laurka w podziękowaniu”.

IV jednostka lekcyjna: 

Temat: Litera „J” jak jajko

 1. Słuchanie ze zrozumieniem oraz omówienie tekstu pt. ”Justynka uwielbia domowe kolacje” – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str. 74-75;
 2. Ćwiczenie zapisu graficznego litery „J” i „j”;
 3. Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń ze str. 57-59 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” cz.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply