Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  7 – 26 stycznia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Potyczki ortograficzne, Zimowa stolica Polski, Zaproszenie na bal, Moja Babcia i Dziadek

Cele główne:

 • Umiejętność wymiany „rz” na „r”;
 • Rozróżnianie rodzajów rzeczowników (męski, żeński i nijaki);
 • Umiejętność pisania zaproszenia;
 • Zrozumienie wpływów pokoleniowych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wymienia „rz” na „r”;
 • Dobiera odpowiednią końcówkę do danego rzeczownika;
 • Poznaje metody pisania zaproszeń;
 • Ma świadomość, jak ważni są w jego życiu Babcia i Dziadek.

Metody:

 • Opowiadania;
 • Wyjaśnienie;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy II „Elementarz odkrywców”, ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców”, obrazki, mapa Polski.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Potyczki ortograficzne

 1. Zapoznanie się z tekstem-trenujemy czytanie na forum klasy;
 2. Rozmowa prowadzona na temat wyrazów z „rz” wymiennym na „r”;
 3. Podjęcie próby nauki wiersza na pamięć.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Zimowa stolica Polski

 1. Rozmowa na temat gór znajdujących się w Polsce;
 2. Zakopane – zimowa stolica Polski. Czym się wyróżnia w śród innych miast?;
 3. Poznajemy tradycyjny strój góralski.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Zaproszenie na bal

 1. Poznajemy, z czego składa się zaproszenie oraz jak je napisać;
 2. Tworzenie przez dzieci własnych zaproszeń na bal- ćwiczenie poprawiające umiejętność pisania wg wzoru;
 3. Ozdabianie zaproszeń.

IV jednostka lekcyjna: 

Temat: Moja Babcia i Dziadek

 1. Poszerzanie wiedzy na temat drzewa genealogicznego;
 2. Rozmowa kierowana na temat Święta Babci i Dziadka;
 3. Czytanka pt.: „Babcia Andiego”

Leave a Reply