Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  9 – 26 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Światło i cień

Cele główne:

 • Zaznajomienie z pojęciem światła oraz naturalnymi i sztucznymi źródłami światła;
 • Wyjaśnienie terminu promienia świetlnego oraz cienia i jego wielkości.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić, czym jest światło oraz podać naturalne i sztuczne źródła światła na podstawie przykładów z otoczenia;
 • Umie scharakteryzować promień świetlny oraz prostoliniowe rozchodzenie się światła;
 • Zna metody tworzenia cienia oraz czynniki mające wpływ na jego wielkość.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy VI „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Światło i cień

 1. Omówienie terminu- światło;
 2. Scharakteryzowanie naturalnych i sztucznych źródeł światła na podstawie przykładów znalezionych w najbliższym otoczeniu;
 3. Omówienie prostoliniowego rozchodzenia się światła;
 4. Obserwacja powstawania cienia oraz wyjaśnienie czynników mających wpływ na jego wielkość wraz z przeprowadzeniem doświadczenia mającego na celu uzyskanie cienia dowolnego przedmiotu.

Leave a Reply