Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁ: Mateusz Redzimski

Lekcja  5 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Początek Stworzenia – Raj utracony

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z procesem stworzenia świata według wiary chrześcijańskiej;
 • Poznanie postaci Adama i Ewy oraz wyjaśnienie ich roli na etapie stworzenia świata;
 • Umiejętność wyjaśnienia terminów „raj utracony” oraz „pierwszy grzech”;
 • Zaznajomienie uczniów z faktem wygnania z raju pierwszych ludzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna wczesne dzieje świata w oparciu o informacje zawarte w Biblii;
 • Umie omówić podstawy wiary chrześcijańskiej;
 • Potrafi wyjaśnić, czym jest pokusa w życiu codziennym.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Film edukacyjny.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Początek Stworzenia – Raj utracony

 1. Wspólna dyskusja na temat pierwszych ludzi;
 2. Omówienie pojęcia „raj” i wyjaśnienie, dlaczego nie ma możliwości przebywania w miejscu tak nazwanym;
 3. Oglądanie filmu „Opowieści Biblijne – Stworzenie świata”.

 

 

 

Leave a Reply