ERASMUS + (15.02.2019- 20.02.2019)

W ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego Erasmus +Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych ” nauczyciele PSS Moss :mgr Aleksandra  Bielińska Podejko, mgr Anna Guzińska, mgr Marta Walczak zostali oddelegowani do Bristolu w celu podnoszenia kwalifikacji, kompetencji  oraz wysokich standardów nauczania w polskich społecznych szkołach. 

Rekrutacja odbyła się po weryfikacji dokumentów zawodowych i spełnieniu warunków stawianych przez Erasmus + oraz ośrodek metodyczny z Białegostoku. 

Całość projektu finansowana jest ze środków Unii Europejskiej  przeznaczonych na cele edukacyjne.

Dyrekcja szkoły

Leave a Reply