Konspekt

Opracowała: mgr Izabela Bielińska

Lekcja  9 – 23 lutego

Nazwa bloku programowego: J. polski

Temat:  Wstępne egzaminy kwalifikacyjne z języka polskiego

Cele główne:

  • Utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy;
  • Przygotowanie do egzaminów czerwcowych;
  • Zapoznanie dzieci z obowiązującymi zasadami podczas egzaminów.

Metody pracy:

  • Pogadanka utrwalająca, objaśnienie;
  • Zadania stawiane uczniom.

Środki dydaktyczne:

Test kwalifikacyjny

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

  1. Wyjaśnienie uczniom zasad dotyczących rozwiązywania testów;
  2. Rozdanie testów oraz wyjaśnienie ćwiczeń;
  3. Rozwiązywanie testów przez dzieci.

Leave a Reply