Konspekt

KONSPEKT DLA PRZEDSZKOLA

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  10 – 09 Marzec

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: We count to 10.

Cele główne:

 • Zapoznanie się z nowym słownictwem;
 • Poznawanie nowych piosenek w języku angielskim;
 • Rozumienie tekstu śpiewanego.

Cele szczegółowe:

 • Dzieci potrafią liczyć w języku angielskim;
 • Dzieci śpiewają piosenki w języku angielskim;
 • Dzieci rozumieją czego dotyczy śpiewana piosenka;

 

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki muzyczne.

 

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, obrazki.

 

I jednostka lekcyjna

Przebieg zajęć:

Temat: We count to 10 .

 1. Powitanie piosenką;
 2. Poznanie nowych słów dotyczących cyferek;
 3. Zastosowanie słownictwa w piosenkach
 4. Ćwiczenia ułatwiające zapamiętywanie słownictwa;
 5. Zakończenie zajęć.

 

Leave a Reply