Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  8 – 09 Marzec

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat:. I like spring

Cele główne:

 • Ćwiczenie umiejętności poprawnego operowania słownictwem;
 • Poznawanie słów opisujących wiosnę;
 • Rozumienie tekstu czytanego;
 • Zastosowanie czasu Present Simple.

Cele szczegółowe:

 • Dziecko potrafi ułożyć zdania na temat wiosny;
 • Uczeń potrafi wymienić pory roku;
 • Dziecko rozumie tekst czytany dotyczący tematu;
 • Uczeń potrafi zastosować czas Present Simple.

 

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe.

 

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, historyjki obrazkowe, ćwiczenia, rozsypanka wyrazowa

 

 I jednostka lekcyjna

Przebieg zajęć:

Temat: I like spring.

 1. Poznanie nowych słów.
 2. Zastosowanie słownictwa w czasie wypowiedzi ustnej.
 3. Ćwiczenia ułatwiające zapamiętywanie słownictwa.
 4. Zakończenie zajęć.

Leave a Reply