Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  9 – 09 Marzec

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Competitions

 

Cele główne:

 • Ćwiczenie umiejętności poprawnego operowania słownictwem;
 • Poznawanie zwrotów opisujących dany zawód;
 • Dopasowywanie zawodu do pasującego przedmiotu.

Cele szczegółowe:

 • Dziecko potrafi wymienić zawody;
 • Uczeń potrafi opisać konkretny zawód;
 • Dziecko ma wiedzę na temat przedmiotów kojarzonych z zawodami;

 Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe.

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, obrazki, ćwiczenia

I jednostka lekcyjna

Przebieg zajęć:

Temat: Competitions 

 1. Poznanie słownictwa dotyczącego zawodów.
 2. Poszerzanie zasobu słownictwa po przez zabawy w skojarzenia.
 3. Ćwiczenia ułatwiające zapamiętywanie.
 4. Zakończenie zajęć.

Leave a Reply