Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 13 – 9 marca

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Powtórzenie materiału do sprawdzianu, Cztery żywioły – powietrze

Cele główne: Utrwalenie:

 • Zasad ortograficznych „ch”, „h”, „ó” wymienne i niewymienne, „rz”, „ż”;
 • Nazw miesięcy i podziału roku;
 • Symboli narodowych Polski;
 • Słownictwa związanego z muzyką.

                        Zapoznanie z:

 • Układem oddechowym człowieka;
 • Właściwościami powietrza.

 

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna zasady ortograficzne i stara się je stosować w praktyce;
 • Potrafi dokonać podziału roku ze względu na: miesiące, kwartały, półrocza;
 • Wie, kim jest kompozytor i dyrygent;
 • Wie, czym jest chór, opera i orkiestra;
 • Zna podstawowe symbole narodowe Polski;
 • Zna układ oddechowy człowieka.

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Zagadki rysunkowe;
 • Mapa mentalna;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 3a, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia”cz.3,test

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Powtórzenie materiału do sprawdzianu

 1. Zapoznanie uczniów z zadaniami znajdującymi się na teście;
 2. Omówienie poszczególnych zadań i wyjaśnienie sposobu ich rozwiązania.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Cztery żywioły – powietrze

 1. Przeczytanie czytanki Natalii Usenko pt. „Powietrze”;
 2. Przedstawienie dzieciom układu oddechowego człowieka;
 3. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń;
 4. Omówienie zadania domowego.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply