Zajęcia w PSS Moss

INFORMACJE DLA RODZICÓW

W związku z otrzymanymi informacjami dotyczącymi działalności szkoły uprzejmie informujemy, iż Polska Sobotnia Szkoła w Moss im Jana Brzechwy nadal będzie prowadziła swoją działalność edukacyjną i nie ma planów jej zamknięcia. Szkoła uczestniczy w wielu międzynarodowych projektach edukacyjnych, które cały czas realizuje i wdraża w życie.

Projekt “Alfa i Omega” realizowany przez szkołę daję uczniom możliwość otrzymania polskiego świadectwa szkolnego, po uprzednim zdaniu egzaminów w naszej szkole.
Świadectwa te respektowane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Polsce. Dzięki możliwości nauki za granicą, uczniowie powracający do kraju mogą rozpocząć edukację zgodnie ze swoim wiekiem, nie mając zaległości a zdobyta wiedza pomaga im w dalszym rozwoju.

Od nowego roku szkolnego projekt “Alfa i Omega” został rozszerzony o naukę w klasach licealnych, możliwość zdawania egzaminów oraz przystąpienie do polskiej matury. Ponadto PSS w Moss jest jedyną w Skandynawii, która realizuje powyższy projekt.

Ponadto szkoła realizuje projekt Erasmus + który został przygotowany w celu organizowania prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczania przedmiotowego w języku polskim, w naszej szkole nauka przyrody, geografii, historii Polski.

Projekt ma na celu możliwości podnoszenia kwalifikacji kadry pedagogicznej poprzez szkolenia dydaktyczne, które prowadzone są przez doradców metodycznych z Ośrodka Metodycznego z Białegostoku. Dzięki obserwacji lekcji przez naszych nauczycieli mają oni możliwość zaobserwowania postawy uczniów w procesie uczenia się , podczas zajęć edukacyjnych, wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami prowadzącymi zajęcia i obserwatorami lekcji na temat osiągania założonych celów oraz zastosowanych metod pracy.

Zapraszamy do udziału w zajęciach dydaktycznych oraz kółkach zainteresowań w nowym roku szkolnym 2019/2020. Kwestionariusz przyjęcia dziecka do szkoły dostępny jest na stronie szkoły https://barnapolen.pl/formularz-rekrutacyjny. Formularz można wypełnić i wysłać on line.
Dyrekcja szkoły

Dodaj komentarz