Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 19 – 8 czerwca

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Matematyka nie jest straszna. Nauka piosenki na zakończenie roku szkolnego .

Cele główne:

 • Rozwijanie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w oparciu o konkrety;
 • Poszerzanie wiadomości o matematyce;
 • Poszerzanie wiedzy na temat polskich utworów muzycznych dla dzieci.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Zapisać omawiane cyfry;
 • Odnaleźć omawianą cyfrę i pośród innych;
 • Rozpoznać znaki matematyczne;
 • Odnaleźć omawiane działanie pośród innych;
 • Zapisać wprowadzone cyfry i działania;
 • Przyporządkować właściwą cyfrę do ilości konkretów.

Metody:

 • Słowne- pogadanka, praca z testem, burza mózgów;
 • Problemowa- zabawa z konkretami, zadania do wykonania.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, tablica szkolna, konkrety charakterystyczne dla omawianych zagadnień, zeszyt, utwór muzyczny.

Przebieg: I jednostka lekcyjna:

Temat: Powtórzenie znanych cyfr

 1. Przypomnienie nazw poznanych wcześniej cyfr.
 2. Zapis omawianych cyfr.
 3. Przyporządkowanie określonych cyfr do konkretów.
 4. Powtórzenie znajomości cyfr w oparciu o schemat własnego ciała.

II  jednostka lekcyjna:

Temat: Wprowadzenie działań: dodawania i odejmowania.

 1. Wprowadzenie działania dodawania.
 2. Wytłumaczenie czym jest dodawanie na przykładzie konkretów.
 3. Wprowadzenie działania odejmowania.
 4. Wytłumaczenie czym jest odejmowanie na przykładzie konkretów.
 5. Próby samodzielnego dodawania i odejmowania.

III  jednostka lekcyjna:

Temat: Nauka piosenki pt.”Lato, lato” .

 1. Zapoznanie z melodią i tekstem piosenki.
 2. Wspólne próby zaśpiewania piosenki.

IV  jednostka lekcyjna:

Temat: Kontynuowanie nauki piosenki na pobliskim boisku podczas zabawy.

 1. Zabawa połączona z nauką piosenki.

 

 

 

Dodaj komentarz