Religia

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: Irena Bielawska-Khali

Lekcja 2 –12 października

Nazwa bloku programowego: Religia.

Temat : Czym  jest  wiara?

Cele ogólne:

  • Interpretacje  wybranych  fragmentów w piśmie  świętym dotyczących wiary;
  • Omówienie cech wiary;
  • Ukazanie wiary w Boga i człowieka.

 

Cele szczegółowe:  Uczeń :

  • Wie że wiara jest darem Boga dla człowieka;
  • Potrafi wyjaśnić czym jest podstawa ufności;
  • Prosi Boga o dar żywej wiary.

Dodaj komentarz