Konspekt

Konspekt dla klasy   VII

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 7 – 15 stycznia

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat : Kim jest  człowiek 

Cele ogólne:

 • Zrozumienie  Kim jest człowiek a poszanowanie godności i fundamentalne prawa i obowiązki każdego człowieka
 • Święty Augustyn  człowiek to tajemnica.

Cele szczegółowe – Uczeń :

 • Zna i rozumie czym jest godność  człowieka
 •  Poznaje podstawowe treści Kościoła.
 • Potrafi dokonać oceny obrazu człowieka w nauczaniu  Kościoła ,jak również w przekazie medialnym.
 • Przyjmuje postawę miłości i szacunku dla drugiego człowieka , ,jako osoby posiadającej własną godność

Religia

Konspekt dla klasy VI i VII

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 7 – 11 stycznia

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat : Misja św. Jana Chrzciciela.

Cele ogólne:

 • Poznanie misji św.Jana Chrzciciela;
 • Budzenie gotowości  prowadzenia innych do Jezusa.

Cele szczegółowe – Uczeń :

 • Wymienia do czego nawoływał Jan Chrzciciel;
 • Zna datę swego chrztu i znaczenie tego sakramentu;
 • Wyjaśnia, co znaczy dla współczesnego człowieka ,,prostować drogę dla Jezusa „.

Religia

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: Irena Khali

Lekcja 5 – 23 listopada

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat:  Powtórzenie wiadomości / Adwent

Cele ogólne:

 • Uświadomienie roli Adwentu w życiu człowieka i aktywnego przeżywania go.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Wie co to jest Adwent;
 • Zna symbole Adwentu;
 • Zna znaczenie okresu Adwentu.

Religia

Konspekt dla klasy VI i VII

Opracowała: Irena Bielawska – Khali

Lekcja 3 – 9 listopada

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Powstanie Ewangelii.

Cele ogólne:

 • Zapoznanie z genezą i autorami Ewangelii.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Definiuje pojęcie ,, Ewangelia”;
 • Wymienia  autorów wszystkich Ewangelii;
 •  Potrafi wyszukać  księgi Ewangelii w Piśmie Świętym.

Religia

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: Irena Bielawska-Khali

Lekcja 2 –26 października

Nazwa bloku programowego: Religia.

Temat : Kościół.

Cele ogólne:

 • Przypomnienie, że  Kościół to nie tylko budynek, ale przede wszystkim wspólnota;
 • Uświadomienie swego miejsca w Kościele.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Wie jakie jest jego  miejsce w Kościele;
 • Wie, który z sakramentów jest początkiem dojrzałego i świadomego  uczestnictwa w życiu Kościoła;
 • Zna zadania Kościoła.

Religia

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: Irena Bielawska-Khali

Lekcja 2 –12 października

Nazwa bloku programowego: Religia.

Temat : Czym  jest  wiara?

Cele ogólne:

 • Interpretacje  wybranych  fragmentów w piśmie  świętym dotyczących wiary;
 • Omówienie cech wiary;
 • Ukazanie wiary w Boga i człowieka.

 

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Wie że wiara jest darem Boga dla człowieka;
 • Potrafi wyjaśnić czym jest podstawa ufności;
 • Prosi Boga o dar żywej wiary.

Religia

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: Irena Bielawska-Khali

Lekcja 1 – 28 września

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat 1 i 2: Poznajemy się. Dlaczego chodzę na religię?

Cele ogólne:

 • Wzajemne poznanie się uczestników;
 • Utrwalenie imion uczestników;
 • Zintegrowanie grupy;
 • Ustalenie zasad współpracy;
 • Szacunek dla poglądów innych.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Wierzy  w obecność Boga;
 • Uczeń, wie co znaczy wolny wybór.