Religia

Konspekt dla klasy VI i VII

Opracowała: Irena Bielawska – Khali

Lekcja 3 – 9 listopada

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Powstanie Ewangelii.

Cele ogólne:

  • Zapoznanie z genezą i autorami Ewangelii.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

  • Definiuje pojęcie ,, Ewangelia”;
  • Wymienia  autorów wszystkich Ewangelii;
  •  Potrafi wyszukać  księgi Ewangelii w Piśmie Świętym.

Leave a Reply