Edukacja przedszkolna

Konspekt dla grupy przedszkolnej

Opracowała : mgr Anna Guzińska

 Lekcja 5 – 9 listopada

Nazwa bloku programowego: Edukacja przedszkolna

Temat: A to Polska właśnie.

Dziecko:

 • Ilustruje ruchem opowiadanie nauczyciela;
 • Wskazuje na mapie Polski Warszawę;
 • Zaznacza rzekę Wisłę;
 • Słucha legendy o powstaniu państwa Polskiego pt „ Lech, Czech i Rus”;
 • Poznaje znaczenie słów ojczyzna, Polska;
 • Rozpoznaje i nazywa symbole narodowe : godło i flaga;
 • Skleja elementy flagi;
 • Słucha i powtarza słowa wiersza „ Kto Ty jesteś?

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Piosenka inscenizowana ruchem;
 • Podróż po Polsce- opowieść ruchowa – naśladowcza;
 • Oglądanie i omawianie mapy Polski, zaznaczanie najważniejszych miast, rzeki Wisły;
 • Legenda o Lechu, Czechu i Rusie – słuchanie opowiadania, zapoznanie z symbolami narodowymi;
 • Nasza flaga – praca plastyczno- techniczna, wykonanie flagi Polski;
 • Wysłuchanie wiersza pt.„Kto Ty jesteś?”;
 • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu;
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

Dodaj komentarz