Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy I

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 5 – 9 listopada

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane.

Temat 1 i 2: Polska naszym domem. 

Cele ogólne:

 • Wprowadzenie pojęcia ojczyzna;
 • Utrwalenie polskich symboli narodowych;
 • Zintegrowanie grupy;
 • Współpraca przy wykonywaniu zadań;
 • Utrwalenie pojęcia rytmu;
 • Próba rozwiązywania zadań wymagających dodawania w zakresie 6;
 • Próba odczytania informacji z mapy krajobrazowej Polski;
 • Przezwyciężenie barier komunikacyjnych.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Rozumie pojęcie ojczyzna;
 • Zna polskie symbole narodowe;
 • Odczytuje proste informacje z mapy krajobrazowej Polski;
 • Rozwiązuje zadania wymagające dodawania do 6;
 • Dostrzega i tworzy rytmy;
 • Przestrzega reguł i zasad podczas gier i zabaw.

 

 

Dodaj komentarz