Konspekt

Konspekt  dla klasy VII

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

LEKCJA 17 – 14 MARCA

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat 1: Cechy liryki na podstawie wiersza A. Mickiewicza pt: ,,Śmierć Pułkownika”.

Cele ogólne:

  • Poznanie cech liryki;
  • Rozwijanie umiejętności czytania i rozumienia tekstów kultury przy wykorzystaniu wiedzy o literaturze.

Cele szczegółowe, uczeń:

  • Zapoznaje się z biografią Adama Mickiewicza;
  • Poznaje najważniejsze cechy epoki romantyzmu;
  • Poznaje cechy charakterystyczne liryki jako rodzaju literackiego;
  • Określa tematykę utworu A. Mickiewicza;
  • Na podstawie informacji o epoce potrafi wskazać cechy bohatera romantycznego z wiersza ,,Śmierć Pułkownika”.

Dodaj komentarz