Konspekt

Lekcja 2 – 17 września

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Scenariusz zajęć zintegrowanych do klasy «0»

Temat: POZNAJMY SIE. RAZEM W PRACY I ZABAWIE.

Cele ogólne:

 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem
 • Kształtowanie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej
 • Zapoznanie z litera A i L
 • Klasyfikowanie zbiorów przedmiotów według cech jakościowych
 • Zapoznanie z liczba 1 i 2.

 

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Opowiedzieć o samym sobie – jak ma na imię, czym sie interesuje , opisać samego siebie ,
 • potrafi posegregować przedmioty zgodnie z przeznaczeniem- karta pracy
 • potrafi określić jaki to przedmiot po opisie – analiza słuchowa
 • potrafi pisać po śladzie – karta pracy
 • potrafi rozpoznać w tekście litery A i L
 • rozumie i wykonuje polecenia ,
 • potrafi zgodnie pracować w zespole i komunikować sie w grupie
 • wykonuje prace plastyczne wg dowolnej techniki

 

Leave a Reply