ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Uczennice klasy I
Uczennice klasy I

PROSZĘ O POBRANIE KWESTIONARIUSZA W ZAKŁADCE INFORMACJE DYDAKTYCZNE I EDUKACYJNE -> DOKUMENTY DO POBRANIA

W nowym roku szkolnym będą następujące grupy :

  • Grupa przedszkolna 
  • Klasa O
  • Klasa I
  • Klasa II 
  • Klasa III
  • Klasa IV
  • Klasa V
  • Klasa VI 
  • Klasa VII

Przygotowujemy dzieci do egzaminów kwalifikacyjnych, które ucznowie zdają na zakończenie roku szkolnego. 

Po pozytywnym zaliczeniu uczniowie otrzymują świadectwa szkolne respektowane w Polsce przez Ministerrstwo Oświaty. Udział w egzaminie związany jest z projektem eduakcyjnym Alfa i Omega. 

Ponadto oferujemy szeroki wachlarz kółek zainteresowań : muzyczne, plastyczne, taneczno- gimnastyczne, informatyczne, teatralne. historyczne. Dużą wagę przywiązujemy do polskich świąt narodowych. Uczniowie uczą się przede wszystkim języka polskiego i historii Polski, jednak mają także lekcje z przyrody i języka angielskiego. 

Zarówno dyrekcja jak i nauczyciele starają się budować przyjazny, optymistyczny mikrosystem wychowawczy, biorąc od uwagę wzorce czerpane z postawy i idei wyznawanych przez jej patrona Jana Brzechwę, który zwłaszcza w cyklu powieści o przygodach Ambrożego Kleksa podkreślał ogromne znaczenie wyobraźni, nieszablonowych metod nauczania i wychowania oraz indywidualnego podejścia do każdego z wychowanków.

Te idee doskonale się wpisują w założenia szkoły, w dobór treści nauczania, metod dydaktycznych i działania opiekuńczo wychowawcze podejmowane w szkole podczas zajęć sobotnich, podczas realizowanych projektów i w trakcie rozmaitych konkursów, uroczystości, spotkań integracyjnych.

Adres email : stowarzyszeniedziecipolsce@gmail.com

Serdecznie zapraszamy
Zarząd szkoły

PROGRAM DNI OTWARTYCH SZKOŁY 10.00 – 15.00

1. INSCENIZACJA BAŚNI SMOK WAWELSKI  10.00- 10.20 .
2. ZABAWA Z MISIEM. CZAS DLA PRZEDSZKOLAKÓW  10.20- 11.20
3. ZABAWY SPORTOWE 10.20-12.00
4. ZABAWY W DOŚWIADCZENIA 12.00- 13.00
5. MINI PLAY BACK SHOW  13.00- 13.20
6. QUIZZ HISTORYCZNY 13.20- 14.00
6. KONKURS PLASTYCZNY GODŁO POLSKI  KLASY I- III 13.20- 14.00  
PRACA PLASTYCZNA LOKOMOTYWA przedszkole, klasa O 13.20- 14.00
7. BAŃKI MYDLANE I KLOWNOWY POP CORN 14.00 -15.00


UWAGA
Kantyna czynna od godz. 9. 30 do 15.00.  Z okazji Dnia Dziecka słodki poczęstunek dla dzieci gratis. 

ZAJĘCIA W DNIU 3 CZERWCA 2017

Zapraszamy dzieci na Dni Otwarte Szkoły w dniu 03.06. 2017 o godz. 10.00. 

W programie zabawy sportowe, insenizacja baśni, doświadczenia,  mini play back show. spotkanie z klownem i wiele innych atrakacji. 

Rodziców zapraszamy na zebranie dotyczące oferty edukacyjnej na nowy rok szkolny oraz zapoznanie się z kalendarzem zajęć na nowy rok szkolny

Zarząd szkoły

EGZAMINY KWALIFIKACYJNE

Dnia 20 maja  2017 o godz . 10.00 w PSS w Moss odbędą się egzaminy kwalifikacyjne dla uczniów naszej szkoły  oraz uczniów zewnątrz w ramach projektu Alfa i Omega.

Klasy I- III    egzamin od godz. 10.00 – 13.00
Klasy IV- VI egzamin od godz. 10.00- 15.00
Klasa O egzamin od godz. 13.00 – 14.00 

Miejsce egzaminu Ekholt skole, Ekholtveien 69, 1526 Moss

Egzaminy przeprowadzą nauczyciele z Prywatnej Szkoły z Tczewa. Obecność nauczycieli PSS podczas egzaminów jest niedozwolona. Wyjątek stanowi klasa 0. 

Nadzór dydaktyczny w tym dniu sprawują nauczyciele egzaminujący. 

Egzaminy odbędą się w trzech klasach. 

1. Klasa I
2. Klasa II , III
3. Klasa IV, VI 

Prosimy o punktualne przybycie, wszystkim uczniom życzymy samych sukcesów  oraz pomyślnego zdania egzaminów. 

Dyrekcja szkoły

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W DNIU 06.05.2017

Zapraszamy dzieci na kolejne zajęcia w dniu 06.05.2017 o godz. 9.30. 

Od godz. 14 do 15.00 Capoiera

Zebranie z rodzicami dotyczące legitymacji szkolnych o godz. 12.25 w kantynie szkolnej.

Czas szkoły dobiega końca.  06.05.2017 odbędą się ostanie zajęcia dydaktyczne w tym roku szkolnym.

20.05.2017 Egzaminy dla uczniów zapisanych do projektu Alfa i Omega. Pozostałe dzieci mają dzień wolny. 

03.06.2017 Dni otwarte szkoły, wspólne zabawy z rodzicami, inscenizacja baśni, oraz klownowy pop corn. Dzieci czeka mnóstwo atrakcji

10.06.2017 Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Dziękujemy wszystkim rodzicom za współpracę, aktywną społeczną działalność na rzecz szkoły. 

Zarząd i dyrekcja Foreningen Barna Polen. 

Konkurs dotyczący patrona Jana Brzechwy

Karina w roli kaczki dziwaczki

W dniu 22.04.2017 odbył się konkurs z życia i twórczości Jana Brzechwy oraz konkurs recytatorski.

Konkurs miał na celu popularyzowanie postaci Jana Brzechwy, rozwój zainteresowań dotyczących jego życia i twórczości oraz naukę rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
Recytacja wierszy była oceniana pod względem znajomości pamięciowej treści wierszy, gestykulacji oraz dykcji i ekspresji.

 

Wyniki konkursu dostępne na stronie szkoły w zakładce konkursy.

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w dniu 10 czerwca 2017 podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy za udział oraz drobne upominki. 

Tekst : mgr Ewa Ziółkowska

ZAJĘCIA W DNIU 22 KWIETNIA

1. Zajęcia dydaktyczne zgodnie z planem zajęć do godz. 14.00
a. od 14.00 do 15.00 kółko gimnastyczne oraz Capoiera

2. Konkurs z życia i twórczości Jana Brzechwy w godzinach 12.00- 14-00 klasy III- VI

3. Konkurs recytatorki (wybrany wiersz z twórczości Jana Brzechwy) przedszkole- klasy O, I, II, III, IV, VI

Jury konkursu :
• mgr Aleksandra Bielińska
• mgr Ewa Ziółkowska
• Marta Kopko

3.Przed przystąpieniem do konkursu dzieci biorące udział w konkursie plastycznym o Brzechwie otrzymają swoje nagrody.
Wyniki konkursu są dostępne na stronie szkoły w zakładce konkursy.

AKADEMIA Z OKAZJI 3 MAJA

Szanowni Państwo

Z uwagi na fakt, iż na dwóch ostatnich próbach, pojawiło się tylko dwoje uczniów, którzy mieli przyznane role; pragnę poinformować, iż akademia z okazji 3 maja, zostaje ODWOŁANA

Z poważaniem

Paulina Bendkowska
v-ce dyrektor

Zdrowych, pogodnych Świąt!

Zdrowych, pogodnych Świąt

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja.

 życzy dyrekcja i zarząd szkoły