NAUCZYCIEL – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ?

POLSKA SOBOTNIA SZKOŁA W MOSS (FORENINGEN BARNA POLEN)
POSZUKUJE OD NOWEGO ROKU SZKOLNEGO NAUCZYCIELA NAUCZANIA POCZĄTKOWO.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W SOBOTY DWA RAZY W MIESIĄCU (10 GODZIN DYDAKTYCZNYCH W MIESIĄCU)
DYREKCJA SZKOŁY OFERUJE MIŁĄ, PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ, SZEROKI WACHLARZ SZKOLEŃ DYDAKTYCZNYCH W CELU PODNOSZENIA KWALIFIKACJI, MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU.

PROSIMY O KONTAKT OSOBY CHĘTNE, KTÓRE TRAKTUJĄ ZAWÓD NAUCZYCIELA JAKO POWOŁANIE I CHCĄ KSZTAŁCIĆ POLSKIE DZIECI ZA GRANICĄ.

APLIKACJĘ MOŻNA WYSŁAĆ NA ADRES:

stowarzyszeniedziecipolsce@gmail.com lub kontakt tel. 48679643

SEMINARIUM POLONIJNE – PROMOCJA KSIĄŻKI . Obraz szkolnictwa polonijnego w Norwegii i Wielkiej Brytanii.

W dniu 25 marca 2017 w PSS w Moss odbyła się promocja książki dotycząca historii powstania naszej szkoły, organizacji pracy, jakości i misji oraz współpracy ze szkołami z Polski.  

Serdecznie dziękujemy przybyłym gościom oraz rodzicom. W imieniu zarządu i dyrekcji chcielibyśmy złożyć podziękowania rodzicom Pani Agnieszce Woźniak, Katarzynie Łuczak, Bernardecie Mazur, Państwu Aleksandrze i Janowi Kasprzak, Marcie i Kamilowi Kopko, Anecie i Krzysztofowi Gorczyca, Pani Justynie Rog, Anecie Gaweł, Panu Maciejowi Biedrzyckiemu, Leszkowi Napiórkowskiemu oraz Janowi Patrick za godne reprezentowanie naszej szkoły.

Wzruszające chwile wypowiedzi o emigracji i polskich dzieciach miał przyjemność zaprezentować Pan Jan Kasprzak. Swoją obecnością zaszczyciła nas polsko- norweska pisarka Pani Janina Januszewska- Skreiberg.

 mgr Izabela Bielińska dyrektor szkoły.

SEMINARIUM POLONIJNE – PROMOCJA KSIĄŻKI

W dniu 25 marca 2017 o godz. 10.15 zapraszamy rodziców oraz gości na promocję książki pt „ Polskie szkoły sobotnie. Obraz szkolnictwa polonijnego na przykładzie  placówek w Norwegii i Wielkiej Brytanii” 

Promocja przewidziana jest do godz. 13.00. Po promocji zapraszamy wszystkich na poczestunek.

Laudację na temat książki wygłosi Pan dr Tomasz Maliszewski (Akademia Pomorska w Słupsku, Ateneum Szkoła Wyższa – Gdańsk) – pedagog i historyk wychowania, specjalista z zakresu andragogiki i pedagogiki porównawczej; wybitny znawca historii i współczesnej edukacji w krajach skandynawskich; od blisko ćwierćwiecza współpracujący z Polonią skandynawską i brytyjską; animator i koordynator międzynarodowej współpracy oświatowej. A zarazem recenzent wydania.

Zajęcia dla uczniów w dniu 25 marca od godz. 9. 30 do 14.00. Plan dostępny w zakładce dokumenty do pobrania.

ZAJĘCIA W DNIU 18.03.2017

Zapraszamy na zajęcia w  dniu 18.03.2017 roku o godz. 9.30  Od godz. 14.00 do 15.00 obowiązkowe kółko muzyczne dla dzieci, na ktorym będą przygotowania do akademii 3 Maja.

Klasa IV zajęcia dydaktyczne   do godz. 15.00

Zebrania z rodzicami
Klasa O godz. 9.30
Klasy I, II, III godz. 10.00

Dyrekcja szkoły

Odbiór dzieci

Szanowni Państwo

Bardzo prosimy o punktualny odbiór dzieci. Zajęcia planowe w oddziale szkolnym kończą się o godz. 14:05, kółka zainteresowań o 15:00. Prosimy czekać na swoje pociechy 10 minut przed zakończeniem zajęć.

Paulina Bendkowska
v-ce dyrektor

Pasowanie na ucznia 2014/2015

Uroczystość nadania szkole imienia

W dniu 18 października o godz. 9. 30 w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania pierwszoklasistów oraz uczniów z klasy O. Przyjęliśmy do grona naszej szkoły 9 uczniów, którzy deklamowali wiersze i zdali egzamin na ucznia. Uczniowie zostali pasowani pięknym różowym ołówkiem. Rodzice zaś wykonali dla swoich pociech biało/ czerwone czapeczki żaczki.