Świadectwa szkolne

ŚWIADECTWA SZKOLNE

Dyrekcja szkoły uprzejmie informuje, iż na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 17.09.1991 roku dzieci uczące się za granicą w szkołach polskich otrzymują świadectwa polskie po pozytywnym zdaniu egzaminów. Świadectwa te są respektowane przez polski system oświaty w tym MEN.
Uczniowie Polskiej Szkoły w Moss, którzy zdawali egzaminy 20 maja 2017 otrzymają swoje świadectwa na rozpoczęciu roku szkolnego w dniu 16.09.2017.
Dyrekcja szkoły