ZAJĘCIA 1 – 16 WRZESIEŃ

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat:  Razem w pracy i w zabawie

Cele ogólne:

 • budowa pozytywnego obrazu siebie w relacjach z rówieśnikami
 • kształtowanie świadomości własnego ciała
 • integrowanie z grupą
 • zapoznanie z zasadami obowiązującymi w szkole i klasie
 • doskonalenie małej motoryki
 • kształtowanie percepcji słuchowej
 • kształtowanie sprawności manualnej

Cele szczegółowe:

 • zna zasady postępowania w placówce szkolnej
 • umie odwzorować ruchy wykonywane przez nauczycielkę
 • potrafi współdziałać w grupie
 • zna zasady obowiązujące w szkole i klasie
 • potrafi się przedstawić
 • uczeń współdziała w grupie
 • uczeń umie odpowiednio reagować na polecenia nauczyciela

Metody pracy:

 • słowna
 • oglądowa
 • aktywizujące : M. Bogdanowicz,ekspresji
 • praktyczna

Środki dydaktyczne:

 • brystol
 • farby plakatowe
 • pisak
 • kartoniki
 • karta pracy 1 „Szkoła woła nas” str. 3, 4
 • kredki
 • zeszyt ze szlaczkami

Przebieg zajęć:

Przebieg I jednostka lekcyjna:

Oto ja

1.Zabawy zapoznawczo – integracyjne ;

„Wszyscy są” Wszyscy są, witam Was, zaczynamy – już czas! Jestem ja, jesteś Ty. Raz, dwa, trzy!

2.„Podaj, proszę, swoje dłonie”

Podaj, proszę, swoje dłonie i uśmiechnij się. Teraz powiedz swoje imię, zapoznamy się. Dzieci kolejno wymieniają swoje imiona, zwracając głowę w stronę sąsiada.

3.„Dobrze, że jesteś” Dobrze, że jesteś… (imię dziecka) (x3)! Co by to było, gdyby Cię nie było, co by to było… (imię dziecka). Zabawa może być prowadzona na siedząco lub stojąco. Grupa śpiewa piosenkę, zwracając się kolejno do każdego dziecka. „Kto ma niebieskie oczy”. Kto ma niebieskie oczy, ma wstać, ma wstać, ma wstać, bo chcemy go powitać i jego imię znać. Uczestnicy siedzą w kręgu. Wywoływane dzieci wstają i przedstawiają się, pozostali uczestnicy dziękują im oklaskami. Zabawa trwa dalej. Nauczyciel uzupełnia tekst piosenki według własnego pomysłu, np.: Kto kotka ma w swym domu, kto bardzo lubi lody itp.

4.„Masaż na dobry humor” Dzieci stoją w kręgu. Nauczyciel recytuje wiersz, a dzieci wykonują gesty zgodne z jego treścią: Żeby było nam wesoło – masujemy swoje czoło. Raz i dwa, raz i dwa – każdy ładne czoło ma. Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami. Język w górę raz i dwa – ładny język każdy ma. Tu jest głowa, a tu uszy – trzeba swoje uszy ruszyć. Raz i dwa, raz i dwa – dwoje uszu każdy ma. Powiedz: mama, tata, lala, i zaśpiewaj: la-la-la-la. Otwórz buzię, zamknij buzię, pokaż wszystkim oczy duże. Pogłaszcz główkę ładną swoją i policzki, brodę, czoło. Poszczyp lekko całą twarz i już dobry humor masz.

Przebieg II jednostka  lekcyjna:

Kodeks dobrych zachowań

1.Rozmowa kierowana: „Kodeks Klasy”

Nauczycielka wyjaśnia uczniom, że szkoła to miejsce, w którym obowiązują pewne normy i zasady. Następnie pyta uczniów, jak myślą jak powinno się zachowywać w szkole i klasie. Na podstawie pomysłów uczniów formułujemy zasady, które zapisujemy na brystolu.

2.Praca plastyczna „Podpisy”

Po spisaniu zasad kodeksu dzieci składają swój podpis poprzez odcisk własnej dłoni pomalowanej farbą plakatową. Nauczyciel podpisuje odcisk imieniem dziecka w formie jaką sobie uczeń wybierze, np.; Jan lub Jaś. Na koniec następuje uroczyste odczytanie kodeksu klasy.

3.Ćwiczenie rozpoznawania zapisu swojego imienia„Kartoniki z imionami”.

Nauczyciel rozdaje każdemu dziecku po jednym kartoniku z jego imieniem, a następnie na dywanie kładzie więcej takich kartoników. Zadaniem dzieci jest na podstawie wzoru, odszukać kartonik ze swoim imieniem.

4.Wysłuchanie opowiadania o Stasiu –  wypełnianie kart pracy str. 3,4

Rysowanie szlaczków

Zadanie domowe- karta pracy 1 str. 5,