PROGRAM NAUCZANIA DLA KLASY JĘZYKOWO-ADAPTACYJNEJ

POLSKA  SOBOTNIA SZKOŁA W MOSS UTWORZYŁA OD NOWEGO ROKU SZKOLNEGO KLASĘ JĘZYKOWO- ADAPTACYJNĄ  „BARNA POLEN” WDRAŻAJĄCĄ PODSTAWY I FUNKCJONOWANIE  JĘZYKA POLSKIEGO JAKO  OBCEGO

Nauczanie w klasie językowo- adaptacyjnej jest ofertą edukacyjną dla dzieci z różnymi trudnościami  nauczaniu języka polskiego. Dotyczy ona uczniów, którzy nie uczyli się języka polskiego, nie znają polskiego alfabetu,  nie potrafią poprawnie pisać i płynnie czytać w języku ojczystym i traktują go jak  język drugi (obcy). Stąd alternatywne określenie klasy  językowej jako adaptacyjnej wdrażającej podstawy i funkcjonowanie języka polskiego jako obcego.

Program nauczania dostępny na stronie szkoły w zakładce  „Aktualności” poniżej 

Zapraszamy chętne dzieci do nauki języka polskiego poprzez zabawę.

Jednocześnie informujemy, iż idea klasy i utworzony program podlega ochronie prawnej  na terenie Norwegii zgodnie z norweskimi przepisami :

Lov om  opphavsretttilåndsverkm.v./LOV-1961-05-12-2/ oraz ochronie prawnej na terenie Polski zgodnie z ustawą z 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83, tj. Dz.U. 2017 poz.880/.

Publikacja, kopiowanie i wszelkie formy udostępniania publicznego oraz prywatnego Programu bez zgody jego autora oraz podania imienia i nazwiska autora są zabronione i podlegają odpowiedzialności prawnej.

PROGRAM NAUCZANIA DLA KLASY JĘZYKOWO-ADAPTACYJNEJ