LEKCJA 1 – 16.09.2017 r.

LEKCJA  1  – 16.09.2017 r.

Nazwa bloku programowego: W rodzinie Dzieci Bożych
Temat: X PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Cele główne:

 • Poznanie dziesięciu przykazań Bożych- Dekalog.
 • Poznanie opowieści o otrzymaniu Dekalogu przez Mojżesza.

Cele szczegółowe: uczeń

 • Rozumie, co oznacza słowo Dekalog.
 • Pozna treść dziesięciu przykazań
 • Zrozumie treść dwóch pierwszych przykazań Bożych.

Metody pracy:

 • Rozmowa kierowana,
 • Prezentacja Biblii,
 • opowiadanie Biblijne.

Środki dydaktyczne:

 • Pismo Święte,
 • Tablice dekalogu 

Przebieg I jednostka lekcyjna:

 • Modlitwa
 • Rozmowa wprowadzająca w temat.
 • Opowieść Biblijna 
 • Poznanie X przykazań bożych
 • Co to jest Dekalog – rozmowa kierowana.
 • Uzasadnienie dlaczego powinniśmy żyć zgodnie z X Przykazaniami Bożymi.