Lekcja 1 – 16.09.2017 r.

 

Lekcja 1 – 16.09.2017 r.

Nazwa bloku programowego: Jak Ci dziękować, drogi Jezu?

Temat: „Bóg stwórcą świata .”

Cele główne:

 • Poznanie opisu stworzenia świata.
 • Zrozumienie, że Bóg jest stwórcą świata.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • Wie kto stworzył świat.
 • Potrafi powiedzieć, co Pan Bóg stworzył każdego dnia.
 • Rozumie: dlaczego w Niedziele nie pracujemy i idziemy do Kościoła. 

Metody pracy:
rozmowa kierowana, tworzenie planszy, opowiadanie Biblijne.

Środki dydaktyczne:
Pismo Święte,
plansza z elementami stworzenia świata,

Przebieg I jednostka lekcyjna:

 • Modlitwa
 • Rozmowa wprowadzająca w temat.
 • Opowieść Biblijna z Księgi Rodzaju o stworzeniu Świata
 • Omówienie opisu stworzenia świata
 • Odkrywanie śladów Pana Boga w przyrodzie – rozmowa kierowana.
 • Uzasadnienie dlaczego niedziela jest dniem odpoczynku.