LEKCJA 1 – 16.09.2017 r.

 

LEKCJA 1 – 16.09.2017 r.

Nazwa bloku programowego: Ja i mój Bóg

Temat:  Poznaję Boga w Piśmie Świętym

Cele główne:

 • Poznanie prawdy, że Pismo Święte jest księgą, w której Bóg mówi o sobie do człowieka.
 • Pragnienie poznania Boga w Piśmie Świętym i wdzięczność za słowo Boże.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • rozumie, że Pismo Święte jest listem Boga do ludzi
 • pamięta dialog z Mszy Świętej: „Oto słowo Boże – Bogu niech będą dzięki”
 • w skupieniu słucha słowa Bożego

Metody pracy:
rozmowa kierowana, Prezentacja Biblii, opowiadanie Biblijne.

Środki dydaktyczne:
Pismo Święte, poznajemy rodzaje Pisma Świętego różne wydania. 

Przebieg I jednostka lekcyjna:

 • Modlitwa
 • Rozmowa wprowadzająca w temat.
 • Opowieść Biblijna
 • Omówienie kto jest autorem Pisma Świętego
 • Co to jest Słowo Boże – rozmowa kierowana.
 • Uzasadnienie dlaczego powinniśmy słuchać Słowa Bożego.