Egzaminy w ramach projektu „Alfa i Omega”

INFORMACJA 

Uprzejmie informujemy, że dzieci, które zdawały egzamin w dniu 20 maja 2017 w naszej szkole mają do odbioru świadectwa. Rodzice uczniów spoza naszej szkoły oraz nie uczęszczających do naszej placówki mają możliwość odbioru dokumentów  w dniu 16 września 2017 o godz. 12.00 

Dyrektor szkoły 

mgr Izabela Bielińska