Konspekt zajęć

LEKCJA 1–16 WRZEŚNIA 


Nazwa bloku programowego: Holidays.
Temat: What did you do on holidays? 

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności językowych
 • Rozbudzanie ciekawości i chęci do nauki języka angielskiego

Cele szczegółowe:

 • Uczniowie uczą się opowiadać o swoich doświadczeniach podczas wakacji
 • Uczniowie poznają i utrwalają słownictwo związane z różnymi aktywnościami, które podejmują w czasie wolnym
 • Nauka i utrwalanie czasu przeszłego Past Simple w języku angielskim

Metody pracy:

 • Metody praktyczne: pytania i odpowiedzi, słuchanie i powtarzanie
 • Ruchowa
 • Aktywizująca: gry i zabawy

Środki dydaktyczne:

 • Podręcznik,
 • Zeszyt ćwiczeń

Przebieg I jednostka lekcyjna, temat: What did you do on holidays?

 • Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów w języku angielskim
 • Uczniowie poprzez różne zabawy, zgadywanie, a także zwykły wykład poznają słownictwo potrzebne do opisywania wakacji
 • Uczniowie poznają zasady tworzenia czasu przeszłego Past Simple
 • Uczniowie opowiadają o tym co wydarzyło się na wakacjach, a także pytają się rówieśników o ich doświadczenia
 • Uczniowie żegnają się z nauczycielem używając zwrotów w języku angielskim