Konkurs plastyczny

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt   Szukamy oznak jesieni” . Termin wykonania prac do dnia 11. 11. 2017 

Regulamin konkursu 

 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss im. Jana Brzechwy Foreningen Barna Polen)

Osobą odpowiedzialną, za organizację oraz przebieg konkursu jest dyrektor placówki Izabela Bielińska.

 1. Warunki uczestnictwa w konkursie
 • Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów PSS w Moss oraz do uczniów i przedszkolaków z Polski, z którymi nasza szkoła współpracuje.
 • Zapraszamy do udziału w konkursie
 • Wychowawcy klas są zobligowani przekazać listę uczniów biorących udział w konkursie
 1. Cele konkursu:
 • Umiejętność rozpoznania jesieni w sowim otoczeniu,
 • Odpowiedni dobór kolorów charakterystycznych dla pory roku jaką jest jesień,
 • Nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze,
 • Rozwijanie wyobraźni twórczej.
 1. Technika pracy

Format pracy A3 , technika pracy klasy IV-VII wyklejanka przy użyciu suchych liści , przedszkole, klasy O- III  ilustracja wykonana farbami plakatowymi.

 1. Kryteria oceny.

Komisja w skład, której wchodzą:

 • Aleksandra Bielińska
 • Katarzyna Jefmańska
 • Agnieszka Płucienniczek

Kryteria oceny prac:

 • Zaangażowanie uczniów.
 • Pomysłowość w wykonaniu pracy
 • Odpowiedni dobór kolorów
 • Zastosowanie wskazanej techniki pracy
 1. Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 25.11.2017 roku. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie szkoły w zakładce konkury.