Konspekt

Konspekt dla klasy I

Opracowała : Agnieszka Płucienniczek 

LEKCJA 2- 30 września  

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat: To ja

Cele główne:

 • integrowanie się grupy;
 • całościowe rozpoznawanie imion – pisownia imion wielką literą;
 • nauka daty swoich urodzin;
 • utrwalenie podziału czasu na : dni tygodnia, miesiące i pory roku;
 • czynne słuchanie opowiadania;
 • udzielanie odpowiedzi do tekstu;
 • budowanie zdań gramatycznie poprawnych;
 • rysowanie znaków i szlaczków literopodobnych po śladzie, przygotowanie do pisania litery „a”
 • wprowadzenie dużej i małej litery „a”, drukowanej i pisanej;
 • analiza i synteza głoskowa wyrazów z głoską „a”;
 • wyróżnianie głosek na początku wyrazu, w środku i na końcu;
 • wyróżnianie w wypowiedzi zdania, w zdaniach wyrazy;
 • ćwiczenie pamięci słownej i muzycznej;
 • nabywanie sprawności manualnej.

Cele szczegółowe:  uczeń:

 • uważnie słucha wypowiedzi nauczyciela i innych osób;
 • czeka cierpliwie na swoją kolej;
 • utrwala imiona rówieśników;
 • utrwala dni tygodnia, miesiące i pory roku;
 • rozwija umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby i głoski;
 • utrwala znajomość drukowanej litery „A” małej i dużej;
 • rozpoznaje literę „a” jako samogłoskę
 • uczy się zapisywać w liniaturze literę „a”, „A”;
 • potrafi wyodrębnić głoskę „a” na początku wyrazu, w środku i na końcu;
 • wyróżnia w wypowiedziach zdania, w zdaniach wyrazy, w wyrazach głoski;
 • ćwiczy pamięć słowna i muzyczną;
 • czerpie radość ze wspólnego muzykowania..

Metody:

 • słowna;
 • ćwiczeń praktycznych;
 • aktywizujące: Metoda Dobrego Startu, pedagogika zabawy.

Środki dydaktyczne:

tablica demonstracyjna „Litery”, „Od wierszyka do literki” Metoda Dobrego Startu, „Szlaczki łańcuszkowe- karty pracy”, duże talerze plastikowe, kasza manna, kredki, kartki białe A4,szalik

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Moje imię

 1. Powitanie
 2. „Zgadnij jak mam na imię”–zabawa integracyjna, utrwalenie imion rówieśników, dziele na sylaby i głoski.
 3. „Jak zapisać Twoje imię?”- poznanie zapisu imion, zwrócenie uwagi na pisanie imion wielką literą.
 4. „Mój kolega/koleżanka z ławki” praca plastyczna z wykorzystaniem kredek.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Dni tygodnia, miesiące, pory roku – czy pamiętasz?

 1. „Pory roku” zabawa ruchowa
 2. „Miesiące z pokazywaniem” przypomnienie nazw miesięcy
 3. Dni tygodnia – słuchanie wiersza Ludwika Jerzego Kerna
 4. Jak jest Twoja data urodzin? – utrwalenie ważnych dat.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Litera „a” , „A”

 1. Przypominamy sobie obraz graficzny małej i wielkiej litery „a”
 2. Dzielimy na sylaby wybrane wyrazy. Wyróżniamy głoskę „a” na początku, w środku i na końcu wyrazu. Podajemy swoje przykłady.
 3. Znajdź literę „a”, „A” – zaznaczanie w tekście.
 4. Szlaczki literopodobne – przygotowujemy się do poznania zapisu litery „a” w liniaturze.
 5. Litera „a”, „A”- poznajemy zapis.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Wspólne muzykowanie

 1. Poznanie piosenki „ Właśnie my”
 2. Inscenizowanie ruchem, utrwalenie słów i melodii piosenki
 3. Wspólne muzykowanie.