Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY „O” ,

OPRACOWAŁA:  mgr Małgorzata Hrapkowicz

Lekcja  2 – 30 września

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna.

Temat:  Jestem bezpieczny w domu i na spacerze.   

Cele główne:

 • kształtowanie właściwej postawy i reakcje w obliczu różnych zagrożeń;
 • kształtowanie analizy i syntezy słuchowej ;
 • utrwalanie kształtu koła, trójkąta i kwadratu;
 • doskonalenie spostrzegawczości i pamięci .

Cele szczegółowe: uczeń:

 • zna numery alarmowe;
 • potrafi zadzwonić po pomoc;
 • umie udzielić pomocy;
 • zna symbole sygnalizatora świetlnego;
 • wie jak wygląda przejście dla pieszych – jego charakterystyczny wygląd;
 • zna podstawowe znaki drogowe;
 • zna i stosuje zasady bezpieczeństwa w życiu codziennym;
 • zna zasady prawidłowego poruszania się po drodze;
 • potrafi identyfikować dźwięk pochodzący z otoczenia .

Metody:

 • aktywizująca : drama ;
 • oglądowa ;
 • pogadanka;
 • czynna.

Środki dydaktyczne:

laptop, płyta CD, książka pomoce dydaktyczne, plansze z :sygnalizatorem świetlnym, pojazdami policji, karetki, straży pożarnej, numery alarmowe

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat: Obcy czy nie – komu mogę ufać?

 1. „Sylabowe zgadywanki” – ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej, wykonanie ćwiczeń ze str.16.
 2. Pogadanka na temat bezpieczeństwa. Co to bezpieczeństwo? Co może być źródłem niebezpieczeństwa w życiu codziennym?

3 Obejrzenie filmiku pt. Bezpieczne zachowania”.

 1. „Niebezpieczne sytuacje” – omówienie obrazków sytuacyjnych z karty pracy str.17.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Ważni ludzie – ważne telefony.

 1. Krótkie filmiki o numerach alarmowych.
 2. Zabawa „Co zapamiętaliśmy” – dzieci na podstawie obejrzanych filmików mają za zadanie dopasować poszczególne elementy do odpowiednich ilustracji.
 3. „Ważne telefony” – scenki sytuacyjne: Co robimy gdy zdarzy się nagły wypadek? Ćwiczenie rozmowy telefonicznej z pogotowiem, policją, strażą pożarna, przemywania rany i przyklejania plastra.
 4. Wykonanie ćwiczenia z karty pracy str. 17.

III jednostka lekcyjna:

 1. Zajęcia na wolnym powietrzu.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Kolorowe światła, kolorowe znaki.

 1. „Odgłosy miasta” – Zagadki słuchowo – obrazkowe. Rozpoznawanie odgłosów dochodzących z ulicy (dźwięki pojazdów; karetka, policja, straż pożarna, samochód, rower, motocykl), próby dopasowania obrazka.
 2. „Jak przechodzić przez jezdnię” – zaprezentowanie prawidłowego poruszania się na chodniku, a także podczas przechodzenia przez jezdnię z pasami. Zapoznanie z fragmentem wiersza Wandy Chotomskiej. – karta pracy str. 19.
 3. „ Mistrzowie kierownicy” – Zabawa ruchowa. Jeden uczeń jest sygnalizatorem i pokazuje sygnały zielony , czerwony, reszta dzieci jest autami. Zadaniem dzieci jest odpowiednie reagowanie na pokazany kolor.

4.”Bezpieczni na drodze: – omówienie plakatu połączone z wykonaniem zadania na karcie pracy str. 21.

 1. Zagadki o bezpieczeństwie.