Założenia

LEKCJA 2- 30 września

Opracowała : Katarzyna Jefmańska 

Nazwa bloku programowegoZałożenia w grupie przedszkolnej 

Temat : Do przedszkola czas 

Dziecko :

 • integruje się z grupą;
 • rozwija sprawność fizyczną;
 • utrwala prawidłowe nawyki higieniczno – porządkowe;
 • bierze czynny udział w zabawach;
 • potrafi uważnie słuchać piosenki;
 • odpowiada na zadane pytania dotyczącego tekstu piosenki;
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu;
 • śpiewa refren piosenki My jesteśmy krasnoludkioraz porusza się w rytm piosenki;
 • maluje farbami za pomocą paluszka;
 • zna i prawidłowo nazywa podstawowe kolory.
 • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
 • zabawa orientacyjno-porządkowa – Chodźcie do mnie ;
 • zabawa orientacyjno-porządkowa – Zrośnięte dzieci;
 • poznanie piosenki My jesteśmy krasnoludki,rozmowa na temat wysłuchanego utworu;
 • zabawy na świeżym powietrzu, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy
 • praca plastyczna z wykorzystaniem farb plakatowych.