Religia

KONSPEKT DLA  KLASY  IV

OPRACOWAŁ :  dr Piotr Kosiak

Lekcja  1 14 października

Nazwa bloku programowego: Ja i mój Bóg

Temat: Poznaję Boga w Piśmie Świętym

Cele główne:

 • poznanie prawdy, że Pismo Święte jest księgą, w której Bóg mówi o sobie do człowieka,
 • pragnienie poznania Boga w Piśmie Świętym i wdzięczność za słowo Boże.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • rozumie, że Pismo Święte jest listem Boga do ludzi
 • pamięta dialog z Mszy Świętej: „Oto słowo Boże – Bogu niech będą dzięki”
 • w skupieniu słucha słowa Bożego

Metody pracy:

 • rozmowa kierowana,
 • prezentacja Biblii,
 • opowiadanie Biblijne.

Środki dydaktyczne:

Pismo Święte, poznajemy rodzaje Pisma Świętego różne wydania. 

Przebieg I jednostka lekcyjna:

 • Modlitwa
 • Rozmowa wprowadzająca w temat.
 • Opowieść Biblijna
 • Omówienie kto jest autorem Pisma Świętego
 • Co to jest Słowo Boże – rozmowa kierowana.
 • Uzasadnienie dlaczego powinniśmy słuchać Słowa Bożego.