Religia

KONSPEKT DLA  KLASY  O

OPRACOWAŁ :  dr Piotr Kosiak

Lekcja  1-  14  października

Nazwa bloku programowego: Jak Ci dziękować, drogi Jezu?

Temat: Bóg stwórcą świata .”

Cele główne:

 • poznanie opisu stworzenia świata,
 • zrozumienie, że Bóg jest stwórcą świata.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wie kto stworzył świat.
 • potrafi powiedzieć, co Pan Bóg stworzył każdego dnia.
 • rozumie: dlaczego w Niedziele nie pracujemy i idziemy do Kościoła. 

Metody pracy:

 • rozmowa kierowana,
 • tworzenie planszy,
 • powiadanie Biblijne.

Środki dydaktyczne:

Pismo Święte, plansza z elementami stworzenia świata,

Przebieg I jednostka lekcyjna:

 • Modlitwa
 • Rozmowa wprowadzająca w temat.
 • Opowieść Biblijna z Księgi Rodzaju o stworzeniu Świata
 • Omówienie opisu stworzenia świata
 • Odkrywanie śladów Pana Boga w przyrodzie – rozmowa kierowana.
 • Uzasadnienie dlaczego niedziela jest dniem odpoczynku.