Religia

Konspekt dla klasy II

 Opracował dr Piotr Kosiak

Lekcja 2  – 14 października

Nazwa bloku programowego: W rodzinie Dzieci Bożych

Temat: DAWID I GOLIAT Pi

Cele główne:

 • poznanie historii biblijnej o Dawidzie i Goliacie,
 • zrozumienie, że nasza siła nie tkwi w sile fizycznej,ale w sile duchowej,

Cele szczegółowe: uczeń:

 • rozumie, co oznaczają pojęcia moc i słabość
 • pozna treść opowieści o Dawidzie i Goliacie
 • zrozumie treść opowieści.

Metody pracy:

 • rozmowa kierowana,
 • prezentacja Biblii,
 • opowiadanie Biblijne.

Środki dydaktyczne:

Pismo Święte, tablice do opowieści 

Przebieg I jednostka lekcyjna:

 • Modlitwa
 • Rozmowa wprowadzająca w temat.
 • Opowieść Biblijna
 • Poznanie znaczenia opowieści
 • Co to jest moją mocną stroną a co słabą – rozmowa kierowana.
 • Uzasadnienie : dlaczego powinniśmy pamiętać, że moc w doskonałości się doskonali ?